تجهیزات دفتری

 •   8 دستگاه کامپیوتر
 •   2 دستگاه پرینتر رنگی (چهارکاره)
 •   2 دستگاه پرینتر سیاه سفید (چهارکاره)
 •   1 دستگاه تبلت
 •   4 دستگاه لپ تاپ

تجهیزات نقشه برداری

 •   ست کامل تجهیزات جهت عکس برداری هوایی (هلی شات)
 •   ست کامل گیرنده تعیین موقعیت ماهواره ای (GPS)
 •   2 دستگاه دوربین نقشه برداری توتال استیشن
 •   2 دستگاه ترازیاب به همراه متعلقات
 •   1 دستگاه GPS دستی

نرم افزارهای تخصصی واحد مطالعات راه

 •   نرم افزار برآورد حجم عملیات خاکی و تعیین پروفیل های طولی و عرضی (CSDP)
 •   نرم افزار طراحی مسیر (Civil 3D , Land Desktop
 •   نرم افزار های مربوط به طرح روسازی (Kenlayer , Kenpave)
 •   نرم افزارهای مربوط به هیدرولوژی و هیدرولیک (HEC-RAS , HEC-HMS)
 •   نرم افزارهای مربوط به طراح سازه های پل ها و تونل ها (SAP , SAFE)
 •   نرم افزار کنترل پروژه (Primavera , MSP)
 •   نرم افزار متره و برآورد مالی (تکسا)
 •   سایر نرم افزارهای مورد استفاده در راهسازی شامل: AutoCAD , Google Earth , Global Mapper , Arc GIS
 •   نرم افزارهای عمومی: Word , Excel , PowerPoint , Microsoft Outlook