اعضای هیئت مدیره

omid_sheikhi

امید شیخی

مدیرعامل
کارشناس ارشد عمران – راه و ترابري

دانشگاه فردوسی مشهد

mohammad ahmadi

سید محمد احمدی

رئیس هیئت مدیره
کارشناس ارشد عمران – راه و ترابري

دانشگاه فردوسی مشهد

shoghi

محمودرضا شوقی مطلق

نائب رئیس هیئت مدیره
کارشناس عمران

دانشگاه صنعتی شریف